Current reports
Periodic reports
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ESPI /2023
Raport skonsolidowany za III kwartał 2023 roku
27.11.2023
ESPI /2023
Raport skonsolidowany za I kwartał 2023 roku
29.05.2023
EBI 16/2022
Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku
14.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Attachment: Prezentacja inwestorska za III kwartał 2022 rokuAttachment: Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 11/2022
Raport skonsolidowany za II kwartał 2022 roku
16.08.2022
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Attachment: Prezentacja inwestorska za Q2 2022Attachment: Raport skonsolidowany za II kwartał 2022 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 6/2022
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku
16.05.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Attachment: Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 rokuAttachment: Prezentacja inwestorska za I kwartał 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 5/2022
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2021 rok
27.04.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2021 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Attachment: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2021 rokAttachment: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rokAttachment: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rokAttachment: Prezentacja inwestorska za 2021 rokAttachment: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rokAttachment: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 3/2022
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku
14.02.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Attachment: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2021 rokuAttachment: Prezentacja inwestorska za IV kwartał 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 19/2021
Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku
15.11.2021
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Attachment: Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 rokuAttachment: Prezentacja inwestorska za III kwartał 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 17/2021
Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku
16.08.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Attachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 rokuAttachment: Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 rokuAttachment: Prezentacja inwestorska za II kwartał 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 10/2021
Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku
17.05.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Attachment: Prezentacja inwestorska za I kwartał 2021 rokuAttachment: Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 8/2021
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2020 rok
30.04.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2020 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Attachment: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2020 rokAttachment: Skonsolidowane sprawozdanie finansoweAttachment: Jednostkowe sprawozdanie finansoweAttachment: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowegoAttachment: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 4/2021
Korekta raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2020 roku
17.02.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje korektę raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2020 roku. Korekta dotyczy tabeli przedstawiającej jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Korekta wynika wyłącznie z niekompletnej formy prezentacji danych i pozostaje bez znaczenia dla skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Attachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2021
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 roku
15.02.2021
EBI 17/2020
Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku
13.11.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku.

Attachment: Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 13/2020
Raport skonsolidowany za II kwartał 2020 roku
14.08.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2020 roku.

Attachment: Raport skonsolidowany za II kwartał 2020 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 7/2020
Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
15.05.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku.

Attachment: Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2020
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku
12.02.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku.

Attachment: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 roku
Piotr Prajsnar
EBI 9/2019
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku
13.11.2019

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku.

Attachment: Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku
Piotr Prajsnar
EBI 8/2019
Raport skonsolidowany za II kwartał 2019 roku
14.08.2019

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2019 roku.

Attachment: Raport skonsolidowany za II kwartał 2019 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku
Piotr Prajsnar
EBI 5/2019
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
15.05.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2019
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku
13.02.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 15/2018
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
14.10.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 10/2018
Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku
13.08.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 6/2018
Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
14.05.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2018
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku
12.02.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 15/2017
Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
13.11.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 rokuAttachment: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 13/2017
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku
14.08.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 5/2017
Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
15.05.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2017
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku
13.02.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku
Piotr Prajsnar
EBI 17/2016
Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku
07.11.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku
Piotr Prajsnar
EBI 13/2016
Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku
08.08.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku
Piotr Prajsnar
EBI 9/2016
Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
09.05.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
Piotr Prajsnar
EBI 2/2016
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku
08.02.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku
Piotr Prajsnar
EBI 21/2015
Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku
09.11.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku
Piotr Prajsnar
EBI 17/2015
Raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku
10.08.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku.
Attachment: Raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku
Piotr Prajsnar
EBI 6/2015
Raport za I kwartał 2015 roku
11.05.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2015 roku.
Attachment: Raport za I kwartał 2015 roku
Piotr Prajsnar
EBI 5/2015
Raport za 2014 rok
27.04.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za 2014 rok.
Attachment: Raport za 2014 rokAttachment: Sprawozdanie finansoweAttachment: Badanie sprawozdania finansowego
Piotr Prajsnar
EBI 3/2015
Raport za IV kwartał 2014 roku
09.02.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2014 roku.
Attachment: Raport za IV kwartał 2014 roku
Piotr Prajsnar
EBI 15/2014
Raport za III kwartał 2014 roku
10.11.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2014 roku.
Attachment: Raport za III kwartał 2014 roku
Piotr Prajsnar
EBI 13/2014
Raport za II kwartał 2014 roku
11.08.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2014 roku.
Attachment: Raport za II kwartał 2014 roku
Piotr Prajsnar
EBI 6/2014
Raport za I kwartał 2014 roku
12.05.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2014 roku.
Attachment: Raport za I kwartał 2014 roku
Piotr Prajsnar
EBI 5/2014
Raport za 2013 rok
25.04.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za 2013 rok.
Attachment: Raport za 2013 rokAttachment: Sprawozdanie finansoweAttachment: Badanie sprawozdania finansowego
Piotr Prajsnar
EBI 2/2014
Raport za IV kwartał 2013 roku
10.02.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2013 roku.
Attachment: Raport za IV kwartał 2013 roku
Piotr Prajsnar
EBI 16/2013
Raport za III kwartał 2013 roku
14.11.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2013 roku.
Attachment: Raport za III kwartał 2013 roku
Piotr Prajsnar
EBI 12/2013
Raport za II kwartał 2013 roku
14.08.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2013 roku.
Attachment: Raport za II kwartał 2013 roku
Piotr Prajsnar
EBI 8/2013
Raport za I kwartał 2013 roku
15.05.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2013 roku.
Attachment: Raport za I kwartał 2013 roku
Piotr Prajsnar
EBI 4/2013
Raport za IV kwartał 2012 roku
14.02.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2012 roku.
Attachment: Raport za IV kwartał 2012 roku
Piotr Prajsnar
EBI 14/2012
Raport za III kwartał 2012 roku
14.11.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2012 roku.
Attachment: Raport za III kwartał 2012 roku
Piotr Prajsnar
EBI 12/2012
Raport za II kwartał 2012 roku
14.08.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2012 roku.
Attachment: Raport za II kwartał 2012 roku
Piotr Prajsnar
EBI 4/2012
Raport za I kwartał 2012 roku
15.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2012 roku.
Attachment: Raport za I kwartał 2012 roku
Piotr Prajsnar