Requests for proposals

R
§ I. Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku
Projekt: 3.2.1 POIR, Wdrożenie prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A.
Przedmiot: Zakup serwerów
- Pełna treść zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 10.12.2018 r.
- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 10.12.2018 r.