Cloud Technologies S.A. realizuje projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

C

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Cloud Technologies S.A.

 

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy Cloud Technologies S.A. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)


Wartość projektu:

26508.03 PLN

 

Wkład EFRR:

26508.03 PLN

 

 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A.

 

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie.Celem przeprowadzonych prac B+R było zdobycie nowej wiedzy w zakresie modeli i algorytmów dystrybucji reklamyinternetowej odpornej na systemy blokujące wyświetlanie kreacji – powszechnie nazywane AdBlockami, a także opracowania prototypu. Osiągnięte wyniki pozwalają na ich wdrożenie do działalności gospodarczej w postaci komercyjnej wersji systemu przeznaczonego do wysoce odpornej (90% skuteczność) na działanie wtyczek blokujących dystrybucji treści reklamowej w zautomatyzowanym środowisku programmatic.

 

Wartość projektu:

15 945 000,00 PLN (netto)

 

Wkład EFRR:

9 567 000,00 PLN (netto)

Zapytania ofertowe