Cloud Technologies S.A. realizuje projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

C

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Cloud Technologies S.A.

 

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy Cloud Technologies S.A. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)


Wartość projektu:

26508.03 PLN

 

Wkład EFRR:

26508.03 PLN

 

 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A.

 

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie.Celem przeprowadzonych prac B+R było zdobycie nowej wiedzy w zakresie modeli i algorytmów dystrybucji reklamyinternetowej odpornej na systemy blokujące wyświetlanie kreacji – powszechnie nazywane AdBlockami, a także opracowania prototypu. Osiągnięte wyniki pozwalają na ich wdrożenie do działalności gospodarczej w postaci komercyjnej wersji systemu przeznaczonego do wysoce odpornej (90% skuteczność) na działanie wtyczek blokujących dystrybucji treści reklamowej w zautomatyzowanym środowisku programmatic.

 

Wartość projektu:

15 945 000,00 PLN (netto)

 

Wkład EFRR:

9 567 000,00 PLN (netto)

Zapytania ofertowe

This website uses cookie files installed by Cloud Technologies or third parties for statistics, marketing and analytics purposes, enabling us to provide you with the personalized advertising on the websites you visit. This information is shared with social networks, advertisers, analysts and other service providers - third parties. You can change your cookie settings or disable them at any time via your browser settings-privacy settings. Otherwise please accept our recommended settings. For more information about use of cookie files please see our Privacy Policy.