Walne Zgromadzenie

W

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 12 czerwca 2023 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler, A. Kisielewska-Drużdż, A. Kaźmierczak, M. Szumicka Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Harmonogram przekazywania
raportów okresowych

H
15.04.2024
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za 2023 rok
27.05.2024
Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku
16.09.2024
Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku
25.11.2024
Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku

Okresy
zamknięte

O
16.03.2024 - 15.04.2024
- okres zamknięty związany z publikacją raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 r.
27.04.2024 - 27.05.2024
- okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2024 roku
17.08.2024 - 16.09.2024
- okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2024 roku
26.10.2024 - 25.11.2024
- okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2024 r.

Dokumenty korporacyjne

D
zobacz wszystkie
Raport za Q1 2023
Pobierz
Raport za Q2 2023
Pobierz
Raport za Q3 2023
Pobierz

Segmenty działalności

S
Sprzedaż danych
7,9 mln PLN EBITDA Q2 2023
+50,6% vs. Q2 2022
Segment jest strategicznym obszarem działalności Grupy Cloud Technologies. Obejmuje sprzedaż danych oraz technologii do ich przetwarzania.
Pozostała działalność
-1,3 mln PLN EBITDA Q2 2023
-
Działalność obejmująca m.in. usługi w zakresie realizacji kampanii internetowych wykorzystujących dane o internautach, działalność brokerską, prace badawczo-rozwojowe i pozyskiwanie danych o użytkownikach internetu.

Grupa kapitałowa

G

Cloud Technologies została założona w 2011 r., dostarcza dane do targetowania reklamy internetowej, zasilając kampanie największych marek na świecie. Posiada jedną z największych globalnie hurtowni danych o użytkownikach Internetu oraz autorską technologię Data Management Platform do gromadzenia, analizy i przetwarzania danych.

Spółka jest notowana na Głównym Rynku GPW.

#datatech
OnAudience.com LTD

od 2016 roku firma oferuje technologie oraz dostarcza dane o użytkownikach Internetu. Dane pochodzą z ponad 200 rynków świata i przetwarzane są za pomocą autorskiej technologii. Dane służą głównie do targetowania reklam w Internecie, rozwijania narzędzi AI oraz tworzenia rozwiązań Business Intelligence.

#datamanagmentplatform
#audiencedata
OnProspects Ltd

dostarcza technologie wykorzystywane w reklamie online i biznesie cyfrowym. Zamierza udostępnić unikalną Platformę Demand-Side Platform (DSP), umożliwiającą automatyczny zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym (tzw. Real Time Bidding).

#dataorientedDSP
#mediabuying
Online Advertising Network Sp. z o.o.

działa na rynku reklamy internetowej od 2011 roku i po fuzji z Grupą Cloud Technologies wykorzystuje analizę Big Data do precyzyjnego targetowania odpowiednich odbiorców. Specjalizuje się w sprzedaży gaming data, czyli danych dotyczących graczy z całego świata.

#databroker
#gamingdata
The Linea1 MKT S.L.

hiszpańska firma technologiczna z branży marketingu internetowego. Działa na rynkach hiszpańskojęzycznych, dostarcza dane na potrzeby reklamy online i współpracuje z globalnymi nabywcami danych.

#dataprovider
#IDmanagement
OnAudience.com LTD

od 2016 roku firma oferuje technologie oraz dostarcza dane o użytkownikach Internetu. Dane pochodzą z ponad 200 rynków świata i przetwarzane są za pomocą autorskiej technologii. Dane służą głównie do targetowania reklam w Internecie, rozwijania narzędzi AI oraz tworzenia rozwiązań Business Intelligence.

#datamanagmentplatform
#audiencedata

Zarząd

Z
Piotr Prajsnar
założyciel i prezes
Cloud Technologies S.A.
Piotr Soleniec
Członek Zarządu
i Group CFO
Cloud Technologies

Rada Nadzorcza

R
Szymon Okoń
Przewodniczący Rady Nadzorczej

bio

Partner w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. oraz pracownik naukowy na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny z bogatym doświadczeniem w projektach z zakresu rynku kapitałowego, w szczególności w obszarze IPO, SPO oraz emisji obligacji. Brał udział w licznych transakcjach M&A zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym, a także uczestniczył w wielu przedsięwzięciach pozyskania finansowania bankowego. Prawnik rekomendowany przez międzynarodowe rankingi, w tym Chambers Global, Legal 500 oraz IFLR 1000.

Kamil Bargiel
Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

bio

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Główny obszar działalności to branża innowacyjnych firm technologicznych typu start-up. Brał udział w projektach jako konsultant dla międzynarodowych firm takich, jak Nokia, Unilever, czy EY. Od 2011 roku jako Prezes Zarządu z sukcesem prowadzi firmę SentiOne Sp. z o.o.

Marcin Brendota
Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu

bio

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektach z zakresu rynku kapitałowego. Ekspert ds. Analiz w Biurze Maklerskim Alior Banku odpowiedzialny m.in. za opracowywanie raportów makroekonomicznych, sporządzanie wycen i rekomendacji spółek notowanych na GPW, współtworzenie modelowych portfeli w usłudze doradztwa finansowego, członek Komitetu Inwestycyjnego Biura Maklerskiego.

Bartosz Gonczarek
Członek Rady Nadzorczej

bio

Współzałożyciel Explain Everything – platformy do nauczania wykorzystywanej w najlepszych instytucjach edukacyjnych na całym świecie przez miliony nauczycieli. Współtworzony przez niego produkt został uznany przez Apple w plebiscycie „App of the Year” wyróżniającym najlepsze oprogramowanie na komputery i tablety. Jest też finalistą nagrody Polskiej Rady Biznesu oraz finalistą konkursu EY Entrepreneur of the Year. Przed założeniem Explain Everything doradzał zarządom największych podmiotów biznesowych w Polsce (PGNiG, KGHM, Mercedes Benz, Tauron, Enion, Rawlplug) w tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych i systemów informatycznych. Prowadził zespoły sprzedażowe i konsultingowe wdrażające zintegrowane systemy zarządzania klasy ERP. Jest mentorem startupów skupionych dookoła MIT Enterprise Forum Europe, a jako wykładowca prowadzi przedmiot Biznes Międzynarodowy w toku studiów MBA na Wyższej Szkole Handlowej. Jest również współwynalazcą opatentowanej w USA technologii wykorzystywanej w tablicach interaktywnych.

Łukasz Krasnopolski
Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

bio

Przedsiębiorca i twórca nowych biznesów. Współzałożyciel i CEO firmy HigoSense - systemu telemedycznego, umożliwiającego zdalną diagnozę. Od 15 lat zdobywa doświadczenie poprzez zakładanie i prowadzenie firm z różnych branż. Jest twórcą i liderem ToReforge – firmy typu company builder, budującej nowe biznesy.

Aktualności

A

Sprzedaż danych napędza rozwój Cloud Technologies

W grudniu 2023 r. sprzedaż danych do kluczowych klientów wzrosła o 11 % r/r.

Sprzedaż danych do kluczowych klientów wzrosła w listopadzie o 10% r/r

Cloud Technologies kontynuuje wzrost sprzedaży mimo wysokiej bazy z 2022 r. W listopadzie 2023 r. spółka zwiększyła sprzedaż danych do kluczowych klientów o 10% r/r.

Giełdowa spółka chce wykrzesać więcej z danych. Poszukuje startupów

Cloud Technologies prowadzi nabór projektów w programie Data Seed. W jego ramach podmioty, które mają pomysł na efektywne oraz innowacyjne wykorzystanie danych, mogą uzyskać dostęp do technologii i kapitału.

Sprzedaż danych do kluczowych klientów wzrosła w październiku o 17% r./r.

Cloud Technologies, mimo wysokiej bazy z 2022 r. w październiku zwiększyła sprzedaż danych do kluczowych klientów o 17% r/r.

Kurs akcji Cloud Technologies S.A. (PLN)

K

Kurs: 61.20 PLN

Kapitalizacja: 306,000,000 PLN

Wybierz przedział czasu

Akcje

A
Ilość wszystkich akcji:
5.000.000
Wartość nominalna akcji:
0,10 zł
Giełda:
GPW
Rynek:
Główny Rynek GPW
Animator Rynku:
TRIGON DM S.A.
Autoryzowany Doradca:
IPO DK S.A.
Debiut:
18 maja 2012 roku
Kod ISIN:
PLCLDTC00019
Oktawian Oźminkowski 5,18% PERPETUM 10 FIZAN 28,29% 1.437.000 1.384.138 1.414.666 258.837 505.359 Piotr Prajsnar 28,74% Akcje własne Cloud Technologies S.A. 10,11% Inni akcjonariusze posiadający do 5% akcji 27,68%
Dane finansowe Grupy Cloud Technologies (mln PLN) 2020 2021 2022 Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2023
Przychody ze sprzedaży: 50,1 55,1 50,4 34,1 41,8
Sprzedaż danych 13,4 25,2 38,5 25,6 32,3
Pozostała działalność 36,7 29,9 11,9 8,4 9,5
EBITDA segmentów: 4,4 10,4 21,1 13,4 17,9
Sprzedaż danych 7,6 17,2 25,1 15,8 21,2
Pozostała działalność -3,1 -6,9 -4,0 -2,4 -3,3
EBITDA 7,6 15,3 23,3 15,1 19,6
Zysk / strata netto 2,2 6,6 14,0 11,0 9,0

Dane roczne: Wartości znormalizowane o koszt programu motywacyjnego (1 254 tys. PLN w 2022 roku oraz 1 600 tys PLN w 2020 roku dodatni wpływ na EBITDA oraz zysk netto) oraz o przychód 
z tytułu umorzenia pożyczki PFR (2 506 tys. PLN w 2021 roku ujemny wpływ na EBITDA oraz zysk netto).

Dane kwartalne: Wartości znormalizowane o koszt programu motywacyjnego (1 755 tys. PLN w Q1-Q3 2023 oraz 669 tys. PLN w Q1-Q3 2022, dodatni wpływ na EBITDA segmentów, EBITDA, zysk netto) oraz rozliczenie transakcji sprzedaży Audience Network (Q3 2023: 230 tys. PLN, dodatni wpływ na zysk netto).

Zapisz się do newslettera inwestorskiego Cloud Technologies
Bądź na bieżąco z informacjami o Grupie Cloud Technologies

Prospekt
i Suplement

P

W dniu 10 listopada 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego
zatwierdziła Prospekt Cloud Technologies

W dniu 30 listopada 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego
zatwierdziła Suplement Cloud Technologies

Kontakt dla inwestorów
Kamil Melcer
InnerValue
+48 731 810 571 k.melcer@innervalue.pl