Polityka prywatności

P

§ I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności („Polityka prywatności”) spółki pod firmą Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie (05-075), przy ul. Żeromskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405842, NIP: 9522106251, REGON: 142886479 z kapitałem zakładowym w wysokości 460.000,00 zł opłaconym w całości.
 2. Polityka prywatności ma zastosowanie w sytuacji, w której Spółka Cloud Technologies działa jako administrator danych („Administrator”) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) odwiedzających naszą stronę internetową: www.cloudtechnologies.pl („strona internetowa”) i użytkowników usług dostępnych na naszych stronach internetowych. Czyli wszędzie tam, gdzie określamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 3. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo (biuro@cloudtechnologies.pl ) i telefonicznie (225353050).
 4. W każdym przypadku związanym z przetwarzaniem danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: privacy@cloudtechnologies.pl
 5. Strona internetowa może zawierać łącza, które umożliwiają Użytkownikowi bezpośredni dostęp do innych stron internetowych. Cloud Technologies nie ma wpływu na politykę prywatności innych stron ani na używanie plików cookie przez administratorów innych stron internetowych.


§ II. Gromadzenie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka wskazana w ust 1 pkt 1.
 2. Informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i jego adres IP są automatycznie zbierane, gdy Użytkownik przegląda zawartość Strony internetowej i opiera się na analizie logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, datę i czas odwiedzin, liczbę połączeń, przeglądaną zawartość itp.
 3. Przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony internetowej może być poprzedzone procesem rejestracji, w którym Użytkownik podaje swoje dane osobowe. W takim przypadku brak podania danych osobowych przez użytkownika może uniemożliwić mu korzystanie z niektórych funkcji Strony internetowej.


§ III. Dane osobowe

 1. Przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres oraz e-mail), które przekazujesz nam w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail, newsletterów oraz danych o Spółce („dane powiadomień”).
 2. Dane powiadomienia są przetwarzane w celu wysłania odpowiednich informacji i dokumentów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest twoja zgoda.
 3. Przetwarzamy dane zawarte lub związane z jakąkolwiek wysyłaną nam informacją („dane korespondencyjne”). Dane korespondencji mogą zawierać treść komunikacyjną i metadane związane z komunikacją. Dane korespondencyjne są przetwarzane w celu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest twoja zgoda oraz nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową, prowadzenie działalności gospodarczej oraz komunikacja z użytkownikami.
 4. Możemy również przetwarzać Twoje dane zawarte w CV w celu prowadzenia przez nas rekrutacji („dane rekrutacyjne”). Przetwarzanie takie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Będziemy przetwarzać Twoje dane rekrutacyjne do czasu zakończenia przez nas procesu rekrutacji, chyba że wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – wtedy będziemy przechowywać Twoje dane rekrutacyjne aż do czasu wycofania przez Ciebie zgody, chyba że wcześniej uznamy, że sa dla nas nieprzydatne lub się zdezaktualizowały.
 5. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że użytkownikowi dostarczana jest jasna i wyczerpująca informacja o przechowywaniu i uzyskiwaniu dostępu do plików cookie i innych informacji na urządzeniu końcowym użytkownika oraz o udostępnianiu takich informacji i udzielaniu zgody na przechowywanie i dostęp do nich, uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez prawo.
 6. Nie zbieramy, nie używamy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące religii, poglądów politycznych, zdrowia itp.).
 7. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane przez nas stronom trzecim, z wyjątkiem firm, które świadczą nam usługi, takich jak księgowi, prawnicy, firmy doradcze, sprzedawcy IT w ramach odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych.
 8. Spółka może przekazywać dane do swoich partnerów, których lista znajduje się poniżej:
 9. Możemy udostępniać zebrane dane w ramach grupy kapitałowej, w tym OnAudience, OnProspects, Online Advertising Network, The Linea1 MKT S.L.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody może spowodować niemożność kontaktu z tobą np. w procesie rekrutacji (jeśli wymagana jest zgoda).
 11. Strony internetowe nie zostały zaprojektowane dla dzieci poniżej szesnastego roku życia i nie są dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.
 12. Informujemy, że na podstawie obowiązującego prawa możemy być zobowiązani przez władze do ujawnienia danych, w tym adresu IP użytkownika.


§ IV. Twoje prawa

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych „GDPR” 2016/679/UE masz prawo:
  • prawo do dostępu do twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
  • prawo do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
  • prawo do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do wycofania zgody.
 2. Na podstawie twoich danych osobowych nie podejmujemy automatycznych decyzji, w tym decyzji wynikających z profilowania.
 3. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.
 4. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
 5. Użytkownik może skorzystać z dowolnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemne zawiadomienie zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4.


§ V. Pliki cookie

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do witryny. Pliki cookies są zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej i umożliwiają późniejszą identyfikację Użytkownika po ponownym połączeniu się ze stroną internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2.  Pliki cookie:
  • zbierać dane dotyczące korzystania ze Strony internetowej, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania ze Strony internetowej i dostosowanie Strony internetowej do Twoich potrzeb i oczekiwań;
  • są umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z nami;
   - nie przechowują informacji stanowiących samoistnie dane osobowe Użytkownika (przechowują ID Użytkownika, oznaczenia czasu odwiedzenia Strony internetowej, zanonimizowane dane geolokalizacyjne);
  • nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości Użytkownika;
  • są wykorzystywane na Stronie internetowej w oparciu o akceptację przez Użytkownika rekomendowanych ustawień, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili odwołać lub zmienić zakres uprzednio wyrażonej zgody na wykorzystanie plików cookie na Stronie internetowej i usunąć je z przeglądarki.
 4. Użytkownik może także w każdej chwili ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce poprzez ustawienia. W takim przypadku korzystanie ze Strony internetowej może być jednak mniej skuteczne, może nie mieć dostępu do pewnych treści lub być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, a w skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej może być całkowicie zablokowane.
 5. Przechowujemy pliki cookie przez okres 12 miesięcy, nie jesteśmy w stanie podać okresu przechowywania plików cookie dotyczącego naszych partnerów, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.
 6. Używamy następujących rodzajów plików cookie:
  • Niezbędne pliki cookie: Są to pliki cookie konieczne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji. Tego rodzaju pliki cookie nie zbierają żadnych informacji o użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.
  • Pliki cookie poprawiające wydajność: Są to pliki cookie, które gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. które strony odwiedza najczęściej. Nie zbierają one informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Ich zadaniem jest podniesienie wydajności działania stron internetowych
  • Funkcjonalne pliki cookie: są to pliki cookie, które zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (jak np. nazwa użytkownika, preferencje językowe lub region pochodzenia).
  • Pliki cookie do targetowania reklam: Są to pliki cookie stron trzecich wykorzystywane do prezentowania reklam dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań.
 7. Strona internetowa używa przycisków do sieci społecznościowych Facebook i Linkedin. Gdy aktywujesz przycisk, sieci społecznościowe otrzymują informacje o odwiedzeniu Strony internetowej. Ponadto mogą być przesyłane takie informacje, jak adres IP, dane o używanej przeglądarce i ustawienia językowe. Jeśli klikniesz przycisk, zostaniesz przeniesiony do sieci społecznościowych i wszelkie informacje będą przez nie używane zgodnie z ich polityką prywatności.

§ VI. Ochrona danych

 1. Strona internetowa jest chroniona przez środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez nas przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem lub przejęciem lub utratą, a także przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.