Powrót

Pozostała działalność

P

W ramach Pozostałej działalności, Cloud Technologies świadczy usługi m.in. w zakresie realizacji kampanii internetowych wykorzystujących dane o internautach, prowadzi działalność brokerską, realizuje prace badawczo-rozwojowe i pozyskuje dane o użytkownikach internetu.

Głównymi odbiorcami usług w ramach tego segmentu są agencje reklamowe oraz klienci bezpośredni, działający przeważnie w segmencie B2C.

  • Agencje reklamowe - pełnią rolę pośrednika pomiędzy pierwotnym zlecającym kampanię (klient bezpośredni), a podmiotem realizującym kampanię (Grupa). Grupa fakturuje daną agencję zazwyczaj w okresach miesięcznych. Do realizacji kampanii i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane są dane o zachowaniach użytkowników Internetu, które są przetwarzane przez Grupę.
  • Klienci bezpośredni - różnego rodzaju firmy, głównie z segmentu B2C. Rodzaje kampanii marketingowych realizowane na rzecz klientów bezpośrednich są zbliżone do kampanii realizowanych dla agencji. Brak pośrednika umożliwia budowanie bezpośredniej relacji z klientem oraz potencjalnie uzyskanie większej marży na realizacji kampanii. Klienci są zazwyczaj fakturowani w okresach miesięcznych.