Raporty bieżące
Raporty okresowe
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ESPI /2024
Raport skonsolidowany za I kwartał 2024 roku
27.05.2024
ESPI /2023
Raport skonsolidowany za III kwartał 2023 roku
27.11.2023
ESPI /2023
Raport skonsolidowany za I kwartał 2023 roku
29.05.2023
EBI 16/2022
Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku
14.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Prezentacja inwestorska za III kwartał 2022 rokuZałącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 11/2022
Raport skonsolidowany za II kwartał 2022 roku
16.08.2022
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załącznik: Prezentacja inwestorska za Q2 2022Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2022 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 6/2022
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku
16.05.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 rokuZałącznik: Prezentacja inwestorska za I kwartał 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 5/2022
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2021 rok
27.04.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2021 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2021 rokZałącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rokZałącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rokZałącznik: Prezentacja inwestorska za 2021 rokZałącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rokZałącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 3/2022
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku
14.02.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2021 rokuZałącznik: Prezentacja inwestorska za IV kwartał 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 19/2021
Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku
15.11.2021
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 rokuZałącznik: Prezentacja inwestorska za III kwartał 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 17/2021
Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku
16.08.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 rokuZałącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 rokuZałącznik: Prezentacja inwestorska za II kwartał 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 10/2021
Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku
17.05.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Prezentacja inwestorska za I kwartał 2021 rokuZałącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 8/2021
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2020 rok
30.04.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2020 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2020 rokZałącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansoweZałącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansoweZałącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowegoZałącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 4/2021
Korekta raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2020 roku
17.02.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje korektę raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2020 roku. Korekta dotyczy tabeli przedstawiającej jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Korekta wynika wyłącznie z niekompletnej formy prezentacji danych i pozostaje bez znaczenia dla skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2021
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 roku
15.02.2021
EBI 17/2020
Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku
13.11.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 13/2020
Raport skonsolidowany za II kwartał 2020 roku
14.08.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2020 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2020 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 7/2020
Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
15.05.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2020
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku
12.02.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 roku
Piotr Prajsnar
EBI 9/2019
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku
13.11.2019

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku
Piotr Prajsnar
EBI 8/2019
Raport skonsolidowany za II kwartał 2019 roku
14.08.2019

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2019 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2019 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku
Piotr Prajsnar
EBI 5/2019
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
15.05.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2019
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku
13.02.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 15/2018
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
14.10.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 10/2018
Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku
13.08.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 6/2018
Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
14.05.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2018
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku
12.02.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 15/2017
Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
13.11.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 rokuZałącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 13/2017
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku
14.08.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 5/2017
Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
15.05.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 3/2017
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku
13.02.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku
Piotr Prajsnar
EBI 17/2016
Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku
07.11.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku
Piotr Prajsnar
EBI 13/2016
Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku
08.08.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku
Piotr Prajsnar
EBI 9/2016
Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
09.05.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
Piotr Prajsnar
EBI 2/2016
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku
08.02.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku
Piotr Prajsnar
EBI 21/2015
Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku
09.11.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku
Piotr Prajsnar
EBI 17/2015
Raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku
10.08.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku.
Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku
Piotr Prajsnar
EBI 6/2015
Raport za I kwartał 2015 roku
11.05.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2015 roku.
Załącznik: Raport za I kwartał 2015 roku
Piotr Prajsnar
EBI 5/2015
Raport za 2014 rok
27.04.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za 2014 rok.
Załącznik: Raport za 2014 rokZałącznik: Sprawozdanie finansoweZałącznik: Badanie sprawozdania finansowego
Piotr Prajsnar
EBI 3/2015
Raport za IV kwartał 2014 roku
09.02.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2014 roku.
Załącznik: Raport za IV kwartał 2014 roku
Piotr Prajsnar
EBI 15/2014
Raport za III kwartał 2014 roku
10.11.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2014 roku.
Załącznik: Raport za III kwartał 2014 roku
Piotr Prajsnar
EBI 13/2014
Raport za II kwartał 2014 roku
11.08.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2014 roku.
Załącznik: Raport za II kwartał 2014 roku
Piotr Prajsnar
EBI 6/2014
Raport za I kwartał 2014 roku
12.05.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2014 roku.
Załącznik: Raport za I kwartał 2014 roku
Piotr Prajsnar
EBI 5/2014
Raport za 2013 rok
25.04.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za 2013 rok.
Załącznik: Raport za 2013 rokZałącznik: Sprawozdanie finansoweZałącznik: Badanie sprawozdania finansowego
Piotr Prajsnar
EBI 2/2014
Raport za IV kwartał 2013 roku
10.02.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2013 roku.
Załącznik: Raport za IV kwartał 2013 roku
Piotr Prajsnar
EBI 16/2013
Raport za III kwartał 2013 roku
14.11.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2013 roku.
Załącznik: Raport za III kwartał 2013 roku
Piotr Prajsnar
EBI 12/2013
Raport za II kwartał 2013 roku
14.08.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2013 roku.
Załącznik: Raport za II kwartał 2013 roku
Piotr Prajsnar
EBI 8/2013
Raport za I kwartał 2013 roku
15.05.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2013 roku.
Załącznik: Raport za I kwartał 2013 roku
Piotr Prajsnar
EBI 4/2013
Raport za IV kwartał 2012 roku
14.02.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2012 roku.
Załącznik: Raport za IV kwartał 2012 roku
Piotr Prajsnar
EBI 14/2012
Raport za III kwartał 2012 roku
14.11.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2012 roku.
Załącznik: Raport za III kwartał 2012 roku
Piotr Prajsnar
EBI 12/2012
Raport za II kwartał 2012 roku
14.08.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2012 roku.
Załącznik: Raport za II kwartał 2012 roku
Piotr Prajsnar
EBI 4/2012
Raport za I kwartał 2012 roku
15.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2012 roku.
Załącznik: Raport za I kwartał 2012 roku
Piotr Prajsnar