Warszawa

#Headquarters#R&D#Labs

Marszałkowska 89
00-693 Warszawa
T: 48 22 535 30 50
biuro@cloudtechnologies.pl

Londyn

#Office#Sales

12th Floor Broadgate Tower
20 Primrose Street
London, EC2A 2EW
United Kingdom
biuro@cloudtechnologies.pl

San Francisco

#Office#Sales

180 Sansome Street
San Francisco, CA 94104
United States
biuro@cloudtechnologies.pl

Dane rejestrowe

Cloud Technologies S.A.
ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa
KRS: 0000405842 NIP: 9522106251 REGON: 142886479

Kapitał zakładowy: 460.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa