OnAudience

OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues. - Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies

Druga edycja globalnego raportu o rynku danych

Prezentujemy wartości, cechy i prognozy dotyczące rynków danych w 23 krajach świata.

Pobierz
Global Data Market Size cover
Cloud Technologies Labs

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Raporty bieżące

28 września 2018 roku
-
Wybór projektu do dofinansowania »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 wybrał do dofinansowania projekt pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform", którego celem jest zbudowanie platformy automatyzującej zarządzanie danymi w reklamie internetowej. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Audience Network Sp. z o.o., czyli podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej tworzonej przes Spółkę. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 9.054.000 zł + VAT, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 5.128.800 zł.
Wybór projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy, a tym samym z otrzymaniem wsparcia. Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o zawarciu umowy o dofinansowanie i ostatecznej kwocie przyznanego wsparcia.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

3 września 2018 roku
-
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 września 2018 roku Pan Robert Rafał złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja podyktowana jest podjęciem innych obowiązków oraz wynikającym z tego brakiem możliwości efektywnego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

29 czerwca 2018 roku
-
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A." w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada komercjalizację bezpiecznego sposobu emisji reklam internetowych oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 15.945.000 zł + VAT, a ze względu na zmianę statusu MŚP Spółki wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 9.567.000 zł.
Spółka otrzyma dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Dodatkowo spółka będzie ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości 40% przyznanego dofinansowania.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

Więcej

Raporty okresowe

13 sierpnia 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

14 maja 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

30 kwietnia 2018 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej