OnAudience

OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues. - Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies

Druga edycja globalnego raportu o rynku danych

Prezentujemy wartości, cechy i prognozy dotyczące rynków danych w 23 krajach świata.

Pobierz
Global Data Market Size cover

Aktualności

 

  Raporty bieżące

  26 listopada 2018 roku
  -
  Zmiana składu Rady Nadzorczej »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Przemysława Schmidta ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Szymona Okonia i Pana Tomasza Zadrogę do składu Rady Nadzorczej.

  Załącznik: Szymon Okoń
  Załącznik: Tomasz Zadroga
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  26 listopada 2018 roku
  -
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2018 roku.
  Zarząd informuje, że odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

  Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  5 listopada 2018 roku
  -
  Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 12 listopada 2018 roku. Raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2018 roku.

  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  Więcej

  Raporty okresowe

  14 listopada 2018 roku
  -
  Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  13 sierpnia 2018 roku
  -
  Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  14 maja 2018 roku
  -
  Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  Więcej