OnAudience

OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues. - Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies

Pierwszy globalny raport o rynku danych

Prezentujemy wartości, cechy i prognozy dotyczące rynków danych w 28 krajach świata.

Pobierz
Global Data Market Size cover
Cloud Technologies Labs

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Raporty bieżące

6 czerwca 2018 roku
-
Wybór projektu do dofinansowania »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 wybrała do dofinansowania projekt pod tytułem "Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A.", którego celem jest komercjalizacja bezpiecznego sposobu emisji reklam internetowych. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 15.945.000 zł + VAT, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 11.161.500 zł.
Wybór projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy, a tym samym z otrzymaniem wsparcia. Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o zawarciu umowy o dofinansowanie i ostatecznej kwocie przyznanego wsparcia.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

30 maja 2018 roku
-
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 25 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

5 marca 2018 roku
-
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku Spółka zawarła z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii D, E i F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotowe akcje zostały wyemitowane w latach 2014 - 2015, a zawarcie powyższej umowy nie wiąże się z jakąkolwiek nową emisją akcji oraz jest istotnym krokiem do złożenia prospektu emisyjnego i przeniesienia notowań na Główny Rynek GPW.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej

Raporty okresowe

14 maja 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

30 kwietnia 2018 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

12 lutego 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej