OnAudience

OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues. - Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies

Druga edycja globalnego raportu o rynku danych

Prezentujemy wartości, cechy i prognozy dotyczące rynków danych w 23 krajach świata.

Pobierz
Global Data Market Size cover

Aktualności

 

  Raporty bieżące

  5 listopada 2018 roku
  -
  Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 12 listopada 2018 roku. Raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2018 roku.

  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  29 października 2018 roku
  -
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 listopada 2018 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

  Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
  Załącznik: Projekty uchwał
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  19 października 2018 roku
  -
  Rejestracja zmiany statutu »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 października 2018 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku nowe brzmienie zyskał § 8 statutu Spółki.

  Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  Więcej

  Raporty okresowe

  14 listopada 2018 roku
  -
  Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  13 sierpnia 2018 roku
  -
  Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  14 maja 2018 roku
  -
  Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  Więcej