Wizja

Cloud Technologies S.A. realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things). Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną skoncentrowaną na rynkach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu i w ten sposób systematycznie akumuluje wartość dla akcjonariuszy.

Pozycja lidera rynku oparta na innowacyjnych technologiach pozwala spółce pełnić funkcję centrum konsolidacji. Konsekwentne zwiększanie skali działalności z wykorzystaniem efektu synergii umożliwia spółce dynamiczny rozwój będący źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej.

Misja

Cloud Technologies S.A. jest liderem rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka posiada unikalne kompetencje w zakresie optymalizacji kampanii reklamowych z wykorzystaniem automatycznego zakupu mediów (ang. Programmatic Buying). Spółka realizuje strategię innowacji opartą na narzędziach efektywnie wykorzystujących potencjał mediów internetowych do emisji kampanii reklamowych.

Zarys celów strategicznych

Dywersyfikacja portfela produktów i usług, z uwzględnieniem:

  •   zastosowania urządzeń mobilnych,
  •   rozwiązań typu Internet of Things.

Globalizacja innowacyjnych produktów i usług, w tym:

  •   technologii bazujących na Big Data,
  •   technologii typu Programmatic Buying.

Marki


Rynek


Spółka jest liderem rynku danych dla reklamy internetowej w Polsce i przygotowuje się do zajęcia strategicznej pozycji na rynku globalnym. Wśród kierunków ekspansji wskazuje się kraje UE, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej.

W reklamie internetowej coraz większe znaczenie zyskują systemy zakupu mediów oparte na technologii Real-Time Bidding. W celu optymalizacji przebiegu kampanii reklamowych korzystają one z zewnętrznych źródeł danych na temat użytkowników. Na ich podstawie określane są pożądane parametry emisji, które mają decydujący wpływ na efektywność kampanii reklamowej.

eMarketer szacuje, że w USA w 2015 roku w technologii RTB realizowanych będzie już 25% wydatków na reklamę odsłonową w Internecie. IDC prognozuje, że ten segment będzie rozwijał się w tempie do 50% rocznie i po 2020 roku jego udział wzrośnie do 80%. IAB dostrzega podobne trendy na rynkach UE i spodziewa się dynamicznego rozwoju rynków Europy Środkowo-Wschodniej.

AdExchanger sugeruje, że wartość 3rd-party-data w długiej perspektywie ustabilizuje się na poziomie 20% wartości mediów wykorzystywanych do emisji kampanii reklamowych. IAB podaje, że wartość europejskiego rynku reklamy internetowej w 2013 roku wzrosła o 11,9% i osiągnęła poziom 27,3 miliarda euro, natomiast najszybciej rozwijającym się segmentem była reklama odsłonowa, której wartość wzrosła o 14,9% i osiągnęła poziom 9,2 miliarda euro.

Wyróżnienia