POSTĘPOWANIA OFERTOWE

§ I. Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

Projekt: 3.2.1 POIR, Wdrożenie prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A.

Przedmiot: Zakup serwerów

Postępowanie ofertowe logotypy