Okresy zamknięte

Zgodnie z obowiązującym od 3 lipca 2016 roku art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) osoba pełniąca obowiązki zarządcze Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Mając na uwadze powyższe osoby pełniące obowiązki zarządcze w Cloud Technologies S.A. obowiązują następujące okresy zamknięte w związku z ogłoszeniem raportów okresowych spółki:

  • 13 stycznia 2018 - 12 lutego 2018 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu za IV kwartał 2017 r.
  • 31 marca 2018 - 30 kwietnia 2018 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za 2017 r.
  • 14 kwietnia 2018 r. - 14 maja 2018 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2018 r.
  • 14 lipca 2018 r. - 13 sierpnia 2018 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu za II kwartał 2018 r.
  • 13 października 2018 r. - 12 listopada 2018 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2018 r.