Data acquisition

Działalność prowadzona w celu pozyskania anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które wykorzystywane są w innych segmentach działalności grupy kapitałowej Cloud Technologies. Przychody w tym segmencie pochodzą z pośrednictwa w zakupie powierzchni reklamowej oraz realizacji kampanii reklamowych na rzecz sieci afiliacyjnych. Charakterystyczną cechą tego segmentu biznesu są wysokie obroty na zakupie powierzchni reklamowej w Internecie oraz relatywnie niewielka marża.

W ramach tego segmentu obsługiwane są dwie grupy kontrahentów: sieci afiliacyjne oraz brokerzy powierzchni reklamowych.

  • Sieci afiliacyjne - stanowią rodzaj pośrednika pomiędzy podmiotem zlecającym kampanie, a podmiotem realizującym kampanie marketingowe (np. Emitent). Dla sieci afiliacyjnych Grupa realizuje kampanie marketingowe zlecone głównie przez klientów e-commerce. Kampanie realizowane poprzez sieci afiliacyjne w większości rozliczane były w modelu efektywnościowym, przy zakupie mediów głównie w formule RTB (Real Time Bidding). Wynagrodzenie Emitenta było uzależnione od osiągnięcia konkretnego efektu kampanii np. doprowadzenia do sprzedaży produktu. Grupa fakturuje sieć afiliacyjną okresowo za wszystkie kampanie realizowane w danym przedziale czasowym. Dzięki realizacji kampanii dla klientów z wielu różnych rynków geograficznych Grupa jest w stanie pozyskać anonimowe dane z tych rynków. Historycznie sprzedaż do tej grupy odbiorców pokazywana była w ramach segmentu „Performance marketing”, obecnie - w ramach segmentu „Data acquisition”.
  • Brokerzy powierzchni reklamowych - profesjonalne podmioty działające w branży marketingu internetowego, dla których Grupa świadczy usługę pośredniczenia w nabywaniu powierzchni reklamowych. Grupa kupuje na rzecz brokera wybrane przez niego media, które to media są następnie refakturowane na brokera przeważnie z niewielką marżą (Grupa pełni rolę „centrum zakupowego”). Działalność ta umożliwia również pozyskanie anonimowych danych oraz uzyskanie lepszej pozycji przetargowej u dostawców powierzchni reklamowych. Historycznie sprzedaż do tej grupy odbiorców zawarta była w segmencie „Data services”, obecnie - w segmencie „Data acquisition”.

Data consulting

Działalność usługowa realizowana z wykorzystywaniem anonimowe danych o użytkownikach Internetu oraz autorskiej technologii Data Management Platform (DMP). Świadczone usługi obejmują w szczególności realizację precyzyjnie targetowanych internetowych kampanii reklamowych. Głównymi odbiorcami usług są agencje reklamowe oraz klienci bezpośredni, działający przeważnie w segmencie B2C.

Głównymi odbiorcami usług w ramach tego segmentu są agencje reklamowe oraz klienci bezpośredni, działający przeważnie w segmencie B2C.

  • Agencje reklamowe - pełnią rolę pośrednika pomiędzy pierwotnym zlecającym kampanię (klient bezpośredni), a podmiotem realizującym kampanię (Grupa). Grupa fakturuje daną agencję zazwyczaj w okresach miesięcznych. Do realizacji kampanii i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane są anonimowe dane o zachowaniach użytkowników Internetu, które są przetwarzane przez Grupę.
  • Klienci bezpośredni - różnego rodzaju firmy, głównie z segmentu B2C. Rodzaje kampanii marketingowych realizowane na rzecz klientów bezpośrednich są zbliżone do kampanii realizowanych dla agencji. Brak pośrednika umożliwia budowanie bezpośredniej relacji z klientem oraz potencjalnie uzyskanie większej marży na realizacji kampanii. Klienci są zazwyczaj fakturowani w okresach miesięcznych. Do realizacji kampanii i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane są anonimowe dane o użytkownikach Internetu przetwarzane przez Grupę. Zarówno historycznie, jak i obecnie sprzedaż do tych grup odbiorców jest raportowana w ramach segmentu „Data services”.

Data enrichment

Działalność obejmująca monetyzację cyfrowych informacji poprzez sprzedaż anonimowych danych o użytkownikach Internetu oraz autorskiej technologii Data Management Platform (DMP). Dane sprzedawane są na rynku globalnym oraz przeważnie są dostarczane do systemów typu Data Management Platform (DMP), Demand-Side Platform (DSP) oraz Customer Relationship Management (CRM).

Segment ten obejmuje sprzedaż w ramach działalności Data exchange (bezpośrednia sprzedaż danych o zachowaniach użytkowników Internetu, głównie do zagranicznych dystrybutorów w Europie oraz na rynku USA) oraz przychodów z platformy DMP, czyli analizy, wzbogacania danych oraz wnioskowania na temat danych o klientach, które są dostarczane przez zewnętrzne instytucje.

Usługi Data Exchange oferowane klientom pod marką OnAudience.com należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się w Grupie i stanowią strategiczny i mocno perspektywiczny obszar dalszego rozwoju dla Grupy.

W ramach usługi Grupa udostępnia swoim zagranicznym kontrahentom odpowiednio posegmentowane (np. wg zainteresowań, intencji zakupowych) profile użytkowników Internetu, które zostały uprzednio poddane procesowi anonimizacji oraz zgrupowane w segmenty co najmniej kilku tysięcy rekordów (przez co nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby).

Głównymi odbiorcami produktów w ramach tego segmentu są dystrybutorzy danych i technologii.

  • Dystrybutorzy danych i technologii - klienci kupujący od Grupy wyłącznie anonimowe dane o zachowaniach użytkowników Internetu (bez usługi w postaci realizacji kampanii marketingowych) lub dostęp do autorskiej technologii DMP. Dystrybutorzy danych to głównie platformy technologiczne dostarczające dane do klientów końcowych (głównie pochodzących z branży marketingu internetowego i wykorzystujących dane do lepszego profilowania kampanii). Kontrahenci rozliczają się z Grupą przeważnie w formule revenue sharing, tj. dzielą się z Grupą przychodami ze sprzedaży danych pochodzących od Grupy do klientów końcowych, zazwyczaj bez płacenia z góry za dostęp do danych Grupy. Historycznie sprzedaż do tej grupy odbiorców zawarta była w segmencie „Data services”, obecnie - z racji rosnącej skali działalności oraz strategicznego charakteru tej kategorii usług - przychody te zostały wydzielone do nowego segmentu „Data monetization”.