Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk ze sprzedaży
Zysk brutto
Zysk netto
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Pasywa razem
2013
2 609 198,23
3 045 587,51
-436 389,28
23 949,09
16 514,09
798 850,34
1 177 441,68
1 976 292,02
682 108,74
1 294 183,28
1 976 292,02
2014
17 543 879,75
7 487 353,05
10 056 526,79
10 441 421,08
8 434 373,08
1 663 212,80
13 114 227,50
14 777 440,30
9 956 481,82
4 820 958,48
14 777 440,30
2015
32 834 973,73
15 556 735,37
17 278 238,36
18 293 726,22
14 824 233,96
1 454 277,51
44 240 414,41
45 694 691,92
24 800 715,78
20 893 976,14
45 694 691,92
Dane finansowe 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży 2 609 198,23 17 543 879,75 32 834 973,73
Koszty działalności operacyjnej 3 045 587,51 7 487 353,05 15 556 735,37
Zysk ze sprzedaży -436 389,28 10 056 526,79 17 278 238,36
Zysk brutto 23 949,09 10 441 421,08 18 293 726,22
Zysk netto 16 514,09 8 434 373,08 14 824 233,96
Aktywa trwałe 798 850,34 1 663 212,80 1 454 277,51
Aktywa obrotowe 1 177 441,68 13 114 227,50 44 240 414,41
Aktywa razem 1 976 292,02 14 777 440,30 45 694 691,92
Kapitał własny 682 108,74 9 956 481,82 24 800 715,78
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 294 183,28 4 820 958,48 20 893 976,14
Pasywa razem 1 976 292,02 14 777 440,30 45 694 691,92

Historia działalności

 • Marzec 2011

  Zawiązanie Cloud Technologies Sp. z o.o.

 • Lipiec 2011

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 300.000 zł

 • Październik 2011

  Rozpoczęcie prac nad behavioralengine.com

 • Grudzień 2011

  Przekształcenie w Cloud Technologies S.A.

 • Marzec 2012

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 330.000 zł

 • Maj 2012

  Debiut na rynku NewConnect

 • Październik 2012

  Rozpoczęcie prac nad behavioralmailing.com

 • Listopad 2012

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z AdPilot

 • Luty 2013

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z DataExchanger

 • Październik 2013

  Rozpoczęcie prac nad mailingexchange.com

 • Styczeń 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez DoubleClick

 • Lipiec 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez AdForm

 • Październik 2014

  Pozyskanie zespołu mobilnego manastick.com

 • Listopad 2014

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 400.000 zł

 • Marzec 2015

  Prezentacja na MidCap Day

 • Czerwiec 2015

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 420.000 zł

Kalendarium inwestora

 • 14 marca 2011 roku

  NZW, akt założycielski

 • 13 lipca 2011 roku

  NZW, podwyższenie kapitału zakładowego

 • 7 grudnia 2011 roku

  NWZ, zmiana formy prawnej

 • 11 stycznia 2012 roku

  NWZ, emisja akcji serii B

 • 2 kwietnia 2012 roku

  ZWZ za 2011 rok

 • 26 czerwca 2013 roku

  ZWZ za 2012 rok, zmiana kapitału docelowego

 • 16 czerwca 2014 roku

  ZWZ za 2013 rok, zmiana kapitału docelowego, emisja akcji serii C

 • 22 grudnia 2014 roku:

  PZ, emisja akcji serii D

 • 15 czerwca 2015 roku

  ZWZ za 2014 rok

 • 6 lipca 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii E

 • 21 grudnia 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii F

 • 9 maja 2016

  ZWZ za rok 2015, przejście na GPW

Grupa Kapitałowa

OnAudience Ltd została powołana w celu rozwoju międzynarodowej działalności Spółki w zakresie komercjalizacji platformy zarządzania danymi nowej generacji.

Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii, która specjalizuje się w precyzyjnie targetowanej reklamie internetowej.

OnAudience Ltd została powołana w celu rozwoju międzynarodowej działalności Spółki w zakresie komercjalizacji platformy zarządzania danymi nowej generacji.


Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii, która specjalizuje się w precyzyjnie targetowanej reklamie internetowej.

Zarząd

Piotr Prajsnar
Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

Robert Rafał
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksandra Szweryn-Prajsnar
Członek Rady Nadzorczej

Monika Komosa
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Krasnopolski
Członek Rady Nadzorczej

Rafał Gajowy
Członek Rady Nadzorczej

Akcje

Ilość wszystkich akcji: 4.600.000
Wartość nominalna akcji: 0,10 zł
Giełda: GPW
Rynek: NewConnect
Animator Rynku: TRIGON DM S.A.
Autoryzowany Doradca: IPO DS S.A.
Debiut: 18 maja 2012 roku

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Dowiedz się więcej.