Raporty okresowe

3/2018
EBI

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku »

12 lutego 2018 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku

Piotr Prajsnar

15/2017
EBI

Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku »

13 listopada 2017 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku

Piotr Prajsnar

13/2017
EBI

Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku »

14 sierpnia 2017 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

Piotr Prajsnar

8/2017
EBI

Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok »

31 maja 2017 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Piotr Prajsnar

5/2017
EBI

Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku »

15 maja 2017 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku

Piotr Prajsnar

3/2017
EBI

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku »

13 lutego 2017 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku

Piotr Prajsnar

17/2016
EBI

Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku »

7 listopada 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku

Piotr Prajsnar

13/2016
EBI

Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku »

8 sierpnia 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku

Piotr Prajsnar

9/2016
EBI

Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku »

9 maja 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku

Piotr Prajsnar

5/2016
EBI

Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok »

11 kwietnia 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Piotr Prajsnar

2/2016
EBI

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku »

8 lutego 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku

Piotr Prajsnar

21/2015
EBI

Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku »

9 listopada 2015 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku

Piotr Prajsnar

17/2015
EBI

Raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku »

10 sierpnia 2015 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2015 roku

Piotr Prajsnar

6/2015
EBI

Raport za I kwartał 2015 roku »

11 maja 2015 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2015 roku.

Załącznik: Raport za I kwartał 2015 roku

Piotr Prajsnar

5/2015
EBI

Raport za 2014 rok »

27 kwietnia 2015 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za 2014 rok.

Załącznik: Raport za 2014 rok
Załącznik: Sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie sprawozdania finansowego

Piotr Prajsnar

3/2015
EBI

Raport za IV kwartał 2014 roku »

9 lutego 2015 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2014 roku.

Załącznik: Raport za IV kwartał 2014 roku

Piotr Prajsnar

15/2014
EBI

Raport za III kwartał 2014 roku »

10 listopada 2014 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2014 roku.

Załącznik: Raport za III kwartał 2014 roku

Piotr Prajsnar

13/2014
EBI

Raport za II kwartał 2014 roku »

11 sierpnia 2014 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2014 roku.

Załącznik: Raport za II kwartał 2014 roku

Piotr Prajsnar

6/2014
EBI

Raport za I kwartał 2014 roku »

12 maja 2014 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2014 roku.

Załącznik: Raport za I kwartał 2014 roku

Piotr Prajsnar

5/2014
EBI

Raport za 2013 rok »

25 kwietnia 2014 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za 2013 rok.

Załącznik: Raport za 2013 rok
Załącznik: Sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie sprawozdania finansowego

Piotr Prajsnar

2/2014
EBI

Raport za IV kwartał 2013 roku »

10 lutego 2014 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2013 roku.

Załącznik: Raport za IV kwartał 2013 roku

Piotr Prajsnar

16/2013
EBI

Raport za III kwartał 2013 roku »

14 listopada 2013 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2013 roku.

Załącznik: Raport za III kwartał 2013 roku

Piotr Prajsnar

12/2013
EBI

Raport za II kwartał 2013 roku »

14 sierpnia 2013 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2013 roku.

Załącznik: Raport za II kwartał 2013 roku

Piotr Prajsnar

8/2013
EBI

Raport za I kwartał 2013 roku »

15 maja 2013 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2013 roku.

Załącznik: Raport za I kwartał 2013 roku

Piotr Prajsnar

6/2013
EBI

Raport za 2012 rok »

24 kwietnia 2013 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za 2012 rok.

Załącznik: List Zarządu
Załącznik: Sprawozdanie Zarządu
Załącznik: Sprawozdanie finansowe
Załącznik: Raport z badania sprawozdania finansowego
Załącznik: Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Załącznik: Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego
Załącznik: Oświadczenie Zarządu dotyczące badania sprawozdania finansowego

Piotr Prajsnar

4/2013
EBI

Raport za IV kwartał 2012 roku »

14 lutego 2013 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za IV kwartał 2012 roku.

Załącznik: Raport za IV kwartał 2012 roku

Piotr Prajsnar

14/2012
EBI

Raport za III kwartał 2012 roku »

14 listopada 2012 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za III kwartał 2012 roku.

Załącznik: Raport za III kwartał 2012 roku

Piotr Prajsnar

12/2012
EBI

Raport za II kwartał 2012 roku »

14 sierpnia 2012 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za II kwartał 2012 roku.

Załącznik: Raport za II kwartał 2012 roku

Piotr Prajsnar

4/2012
EBI

Raport za I kwartał 2012 roku »

15 maja 2012 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport za I kwartał 2012 roku.

Załącznik: Raport za I kwartał 2012 roku

Piotr Prajsnar