Warszawa

#Headquarters#R&D#Labs

Herberta 2
(wcześniej ul. Kruczkowskiego 2)
00-412 Warszawa
T: 48 22 535 30 50
biuro@cloudtechnologies.pl

Londyn

#Office#Sales

590 Kingston Road
London, SW20 8DN
United Kingdom
biuro@cloudtechnologies.pl

San Francisco

#Office#Sales

180 Sansome Street
San Francisco, CA 94104
United States
biuro@cloudtechnologies.pl

Moskwa

#Office#Sales

1-y Volkonskiy 13/2, VIII Floor
Moscow, 127473
Russia
biuro@cloudtechnologies.pl

Dane rejestrowe

Cloud Technologies S.A.
ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa
KRS: 0000405842 NIP: 9522106251 REGON: 142886479

Kapitał zakładowy: 460.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa