Big Data Marketing

Raport dotyczący blokowania reklam internetowych w Polsce.

Czerwiec 2016


Chcesz pobrać publikacje?
Zapisz się do naszej bazy newsletterowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cloud Technologies S.A.icon

OnAudience.com

Data Management Platform
Platforma zarządzania danymi nowej generacji

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Rejestracja zmiany statutu »
20 lipca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku nowe brzmienie zyskał § 6, § 9, § 12, § 13, § 15, § 16, § 20, § 21 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej »
20 czerwca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 roku Pan Paweł Chodaczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Realizacja strategii na lata 2014 – 2016 »
15 czerwca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji strategii na lata 2014 – 2016 oraz przedstawia kluczowe kierunki rozwoju na najbliższe 12 miesięcy.
Spółka konsekwentnie realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka zakończyła prace rozwojowe nad platformą zarządzania danymi (ang. Data Management Platform) nowej generacji, która pozwoli na dynamiczny rozwój biznesu w obszarze przetwarzania dużych zbiorów danych. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwolą na przetwarzanie nawet 100-krotnie większych zbiorów danych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów jednostkowych.
Spółka zawarła umowę licencyjną na technologię do automatycznego zakupu mediów (ang. Demand Side Platform) na wiodących platformach reklamy internetowej. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Zawarta umowa obowiązuje od II kwartału 2016 roku oraz będzie miała istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Spółka zawarła umowy pozwalające na zakup mediów oraz dystrybucję danych na wiodących platformach reklamy internetowej. Przedmiotowe umowy mają charakter ramowy i zostały zawarte na czas nieokreślony z zamiarem trwałej współpracy. Zawarte umowy obowiązują od II kwartału 2016 roku oraz będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Spółka złożyła wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest sposób emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej. Przedmiotowe rozwiązanie jest adresowane do wydawców, których straty wynikające z blokowania reklam internetowych osiągną w tym roku blisko 27 mld dolarów. Opracowane rozwiązanie cechuje się istotnymi synergiami z podstawową działalnością w zakresie Big Data i bazuje na platformie zarządzania danymi nowej generacji.
Mając na uwadze powyższe Zarząd spodziewa się wzrostu ilości przetwarzanych danych z aktualnego poziomu 100 mln profili do nawet 3 mld profili na koniec 2016 roku. Korzystając z dynamiki rynku Spółka zamierza koncentrować się na budowaniu zasięgu międzynarodowego.
Ze względu na tajemnicę handlową Zarząd nie podał stron wymienionych wyżej transakcji.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar


Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku »
9 maja 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok »
11 kwietnia 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku »
8 lutego 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar