UnBlock

Measure and monetize
ad blocked traffic.

więcej

Raport

dotyczący blokowania reklam internetowych w Polsce.

pobierz

Na Twój adres e-mail wysłany został link do pobrania raportu

Zamknij

Chcesz pobrać publikacje?

Zarejestruj się...Cloud Technologies Labs

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Raporty bieżące

22 grudnia 2016 roku
-
Decyzja Zarządu w sprawie nabycia spółki Imagine The Future »


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniach 20 – 21 grudnia 2016 roku odbył serię spotkań z mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, których przedmiotem były rozmowy na temat nabycia spółki Imagine The Future. Zarząd postanowił, że w celu ochrony interesów mniejszościowych akcjonariuszy Spółki przed przystąpieniem do przedmiotowej transakcji zleci wykonanie opinii na temat potencjalnych konfliktów interesów, oceny rynkowej planowanej transakcji oraz audytu przejmowanej spółki.
Zarząd zleci wykonanie powyższych analiz niezależnym i renomowanym podmiotom oraz przedstawi ich wyniki Walnemu Zgromadzeniu w I kwartale 2017 roku.
Zarząd kontynuuje prace mające na celu przejście na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

19 grudnia 2016 roku
-
Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie spółki Imagine The Future »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w całości spółki Imagine The Future, agencji nowych technologii działającej na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie. W ocenie Zarządu przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności, w szczególności poprzez wykorzystanie kompetencji w zakresie Big Data oraz technologii UnBlock.
Wartość planowanej transakcji to 320 mln zł, z czego nie mniej niż 20 mln zł zostanie zapłaconych ze środków własnych, nie więcej niż 80 mln zł zostanie sfinansowanych przy pomocy kredytu lub emisji obligacji, natomiast pozostała część będzie pokryta poprzez emisję akcji skierowanej wyłącznie do właściciela przejmowanej spółki. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie kapitału docelowego, który pozwoli na wyemitowanie akcji przewidzianych w ramach planowanej transakcji. Zarząd nie planuje wykonania nowej emisji akcji skierowanej do rynku.
Spółka zamierza przystąpić do transakcji do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz rozliczyć ją w transzach o wartości:
- 200 mln zł, wypłaconej w 2017 roku, w tym 100 mln zł w gotówce i 100 mln zł w formie 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję,
- 120 mln zł, wypłaconej w 2018 roku, w formie 1.200.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję.
Struktura planowanej transakcji przewiduje zabezpieczenie interesów Spółki na wypadek nieosiągnięcia celów biznesowych. Wypłata każdej transzy ma nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. W szczególności emisja akcji będzie uwarunkowana od osiągnięcia przez przejmowaną spółkę:
- 20 mln EBITDA w 2016 roku,
- 40 mln zysku netto w 2017 roku.
Imagine The Future to agencja nowych technologii, która świadczy usługi przede wszystkim w zakresie marketingu efektywnościowego z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji on-line. Działa od 2014 roku, pracuje dla niej około 80 osób, aktualnie działa na 36 rynkach na całym świecie i prawie 95% kampanii reklamowych realizuje poza Polską. W 2016 roku przewiduje 90 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł EBITDA. W 2017 roku przewiduje 110 mln zł przychodów ze sprzedaży i 40 mln zł zysku netto. W 2018 roku przewiduje 130 mln zł przychodów ze sprzedaży i 50 mln zł zysku netto.
Imagine The Future jest podmiotem zależnym od PERPETUM 10 FIZAN.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

19 września 2016 roku
-
Zmiana składu Rady Nadzorczej »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Macieja Tyśnickiego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Łukasza Krasnopolskiego i Pana Rafała Gajowego do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Łukasz Krasnopolski
Załącznik: Rafał Gajowy
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

więcej

Raporty okresowe

7 listopada 2016 roku
-
Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

8 sierpnia 2016 roku
-
Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

9 maja 2016 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

więcej
Nasza strona internetowa używa plików cookies. Dowiedz się więcej.