Big Data Marketing

Raport dotyczący blokowania reklam internetowych.

Sierpień 2016


Chcesz pobrać publikacje?
Zapisz się do naszej bazy newsletterowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cloud Technologies S.A.OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues.

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia »
22 sierpnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 19 września 2016 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Rejestracja zmiany statutu »
20 lipca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku nowe brzmienie zyskał § 6, § 9, § 12, § 13, § 15, § 16, § 20, § 21 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej »
20 czerwca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 roku Pan Paweł Chodaczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar


Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku »
8 sierpnia 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2016 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku »
9 maja 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok »
11 kwietnia 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar