OnAudience

OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues. - Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies

Pierwszy globalny raport o rynku danych

Prezentujemy wartości, cechy i prognozy dotyczące rynków danych w 28 krajach świata.

Pobierz
Global Data Market Size cover
Cloud Technologies Labs

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Raporty bieżące

22 stycznia 2018 roku
-
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku Spółka zawarła z PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. umowę na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

22 stycznia 2018 roku
-
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2017 roku - 12 lutego 2018 roku,
- Raport za 2017 rok - 30 kwietnia 2018 roku,
- Raport za I kwartał 2018 roku - 14 maja 2018 roku,
- Raport za II kwartał 2018 roku - 13 sierpnia 2018 roku,
- Raport za III kwartał 2018 roku - 12 listopada 2018 roku.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

28 grudnia 2017 roku
-
Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych »


Zarząd Cloud Technologies S.A („Spółka”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu w dniu 28 grudnia 2017 roku akcji własnych przez Spółkę.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

Więcej

Raporty okresowe

12 lutego 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

13 listopada 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

14 sierpnia 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej