UnBlock

Measure and monetize
ad blocked traffic.

Więcej

Raport

dotyczący blokowania reklam internetowych w Polsce.

Pobierz

Case study

dotyczące skuteczności UnBlock'a.

Pobierz
Cloud Technologies Labs

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Raporty bieżące

28 grudnia 2017 roku
-
Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych »


Zarząd Cloud Technologies S.A („Spółka”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu w dniu 28 grudnia 2017 roku akcji własnych przez Spółkę.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

28 grudnia 2017 roku
-
Nabycie akcji własnych »


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka w ramach przeprowadzonego skupu nabyła 299.400 akcji („Akcje Własne”), o łącznej wartości 18.000.000 zł, czyli po średniej cenie 60,12 zł. Spółka nabyła Akcje Własne wyłącznie od inwestorów finansowych, a w przeprowadzonym skupie nie wzięły udziału osoby powiązane, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki.
Akcje Własne zostały nabyte na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”).

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

22 grudnia 2017 roku
-
Zakończenie skupu akcji własnych »


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku zaakceptował oferty sprzedaży 299.400 akcji („Akcje Własne”), o łącznej wartości 18.000.000 zł, czyli po średniej cenie 60,12 zł, przedstawione mu w odpowiedzi na ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki z dnia 20 grudnia 2017 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem nabycie oraz rozliczenie nabycia Akcji Własnych nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku. Stosownie do oświadczeń złożonych w dniu 20 grudnia 2017 roku ofert sprzedaży nie złożyli następujący akcjonariusze:
- Piotr Prajsnar;
- Robert Rafał;
- QVP Investments Ltd;
- PERPETUM 10 FIZAN.
Akcje Własne zostaną nabyte na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”).

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

Więcej

Raporty okresowe

13 listopada 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

14 sierpnia 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

31 maja 2017 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej