icon

OnAudience.com

Data Management Platform
Platforma zarządzania danymi nowej generacji

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »
9 maja 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Złożenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek »
29 kwietnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 roku Spółka złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest sposób emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej. Spółka nie wyklucza rozszerzenia zakresu ochrony patentowej wynalazku na inne rynki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W ocenie Zarządu przedmiotowy wynalazek może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Według niezależnych badań oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam internetowych (tzw. "adblock") w 2015 roku było używane przez blisko 200 milionów Internautów, co oznacza wzrost o blisko 50% w ciągu ostatniego roku, a przedmiotowy trend dynamicznie się pogłębia. Blokowanie reklam internetowych przyczynia się do ograniczenia przychodów uzyskiwanych przez wydawców, których strata z tego tytułu jest szacowana na ponad 21 miliardów dolarów rocznie.
Spółka opracowała system emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej (tzw. "unblock"), który umożliwia ograniczenie strat wydawców. Spółka przeprowadziła pierwsze wdrożenia przedmiotowego systemu i podjęła rozmowy na temat komercyjnej współpracy z potencjalnymi klientami.
Spółka posiada unikalny produkt o potencjale globalnym i będzie koncentrować się na budowaniu zasięgu międzynarodowego. Spółka dostrzega istotne synergie przedmiotowego produktu z podstawową działalnością w zakresie Big Data.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »
11 kwietnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 9 maja 2016 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar


Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku »
9 maja 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok »
11 kwietnia 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2015 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku »
8 lutego 2016 roku

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar